Obecnie prowadzę dwie grupy seminaryjno- superwizyjne.
Wolne miejsce w grupie!!!

Zapraszamy osoby, które:
• Pracują psychoterapeutycznie z dorosłymi,
• Pracują psychodynamicznie lub są zainteresowane poszerzeniem warsztatu pracy o rozumienie
psychodynamiczne.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w piątki, w godzinach 12.00- 15.00.
Obecnie pracujemy w składzie 3 osób, mamy jeszcze jedno miejsce. Koszt: 200 zł za spotkanie.

Spotkania mają dwie części:
superwizyjną (dwie godziny superwizji dla dwóch osób na każdym spotkaniu),
seminaryjną, na której omawiamy zagadnienia kliniczne z perspektywy psychodynamicznej (jedna godzina), obecnie przyglądamy się teoriom W. Biona i jego kontynuatorów.

Osoby starające się o certyfikat psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym i Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym mogą zaliczyć godziny superwizji do liczby sesji superwizyjnych wymaganych
przez Towarzystwa.

© Gabinet psychoterapii - 2008
Katarzyna Rybczyńska: 505-316-446